Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o.

Majątek i finanse

  1. Kapitał Zakładowy wynosi: 1.925.300 PLN (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 19 253 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.
  2. Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty przez Gminę Polkowice

Metadane

Data publikacji : 24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry