Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o.

RODO

W związku obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), w dalszej części określonego jako Rozporządzenie RODO, Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o.  informuje o zasadach związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej informacji.

Załącznik 1

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Klub Sportowy „Górnik” Polkowice z siedzibą przy ul. Kopalnianej 4. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr telefonu +48 512084372). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Klubu Sportowego „Górnik” Polkowice. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości podpisania i realizacji umowy cywilno-prawnej. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Metadane

Data publikacji : 24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry